Automatická kalibrace etiket (Zebra ZD620)

Automatickou kalibraci etiket spustíme zmáčknutím a držením tlačítek PAUSE + CANCEL po dobu dvou sekund. Viz následující video:

Instalace etiket do tiskárny (Zebra ZD620)

Víte, jak nainstalovat etikety do tiskárny? Podívejte se na video. Viz následující video:

Instalace ribbonu do tiskárny (Zebra ZD620)

Víte, jak nainstalovat ribbon (tiskovou/barvicí pásku) do tiskárny? Viz následující video:

Nastavení šířky tisku na tiskárně (Zebra ZD620)

Provedeme držením tlačítka PAUSE po dobu 2 sekund. Následně mačkáme tlačítko FEED, dokud se nerozsvítí LED dioda PAUSE. Toto potvrdíme zmáčknutím tlačítka PAUSE. V okamžiku, kdy šířka tisknutého obdélníku odpovídá šířce etiket, zmáčkneme tlačítko FEED. Viz následující video:

Nastavení tmavosti tisku na tiskárně (Zebra ZD620)

Provedeme držením tlačítka PAUSE po dobu 2 sekund. Následně mačkáme tlačítko FEED, dokud se nerozsvítí LED dioda DATA. Toto potvrdíme zmáčknutím tlačítka PAUSE. V okamžiku, kdy tmavost odpovídá požadavkům, zmáčkneme tlačítko FEED. Viz následující video:

Pause test (Zebra ZD620)

Pause test provedeme držením tlačítka PAUSE a současným zapnutím tiskárny. Tlačítko PAUSE držíme tak dlouho, dokud tiskárna kompletně nenaběhne. Viz následující video:

Výměna válečku v tiskárně (Zebra ZD620)

Víte, jak vyměnit váleček v tiskárně? Podívejte se na video. Viz následující video:

Čištění tiskové hlavy (Zebra ZT230)

Víte, jak vyčistit tiskovou hlavu? Viz následující video:

Zavedení etiket do tiskárny (Zebra ZT230)

Víte, jak zavádět etikety do tiskárny? Viz následující video:

Zavedení ribbonu do tiskárny (Zebra ZT230)

Víte, jak zavádět ribbony (barvicí/tiskové pásky) do tiskárny? Viz následující video:

Zavření tiskové hlavy a kalibrace tiskárny (Zebra ZT230)

Víte, jak zavřít tiskovou hlavu a kalibrovat tiskárnu? Viz následující video: